Uitwisselingsbeurs

Wissel ervaringen uit

De uitwisselingsbeurs geeft je de kans om 4 tot 8 weken te werken bij een Nederlandse of Vlaamse redactie. Als gastredacteur word je ondergedompeld in een andere werk- en leefcultuur en een Vlaams - Nederlands relevant onderwerp in een andere perscultuur. Voorwaarden zijn zelf een werkplaats vinden en je aanvraag indienen bij de vakjury vóór 15 januari. De beoorderling vindt plaats op basis van de volgende citeria:

  • Onderbouwing kandidatuur voor uitwisseling (meerwaarde voor eigen carrière en voor gastredactie);
  • Beoogde uitwisselingsplek en plan van aanpak;
  • Motivatie;
  • Begroting voor reis- en verblijfskosten.

Voor wie?

Elk journalistiek talent met minstens drie jaar werkervaring die de mogelijheid heeft om 4 tot 8 weken te werken bij een redactie over de grens.

Voorwaarden?

Een gemotiveerde en internationaal georiënteerde journalist met een bijzondere interesse voor Vlaanderen/Nederland en een duidelijk beeld van wat hij/zij tijdens de uitwisseling wil bijbrengen en opsteken van de gastredactie.

Werkwijze

In het reglement vindt je alle informatie en voorwaarden voor deelname aan de beurzen terug. Inschrijven kan via het aanvraagformulier voor de uitwisselingsbeurs. Voor alle praktische informatie, kun je de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering contacteren via denhaag@flanders.eu of telefoonnummer 0031 70 416 8121.

Ondersteuning en Advies?

Voor ondersteuning bij het zoeken naar een gastredactie of contacten bij verschillende mediabronnen, stelt de Vereniging van Onderzoeksjournalisten haar netwerk ter beschikking. Je kunt de VVOJ contacteren via coaching@vvoj.nl of tel. 0031 85 047 1652.

Via dit formulier kun je je aanmelden.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2019.